8 May 2015

FREEDOM | EXHIBITION| МЕЖДУНАРОДНА СКУЛПТУРНА СРЕЩА

09|05 СЪБОТА | SATURDAY |18:00

ИЗЛОЖБА НА НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ | EXHIBITION OF THE NEWLY CREATED WORKS
ДАРИТЕЛСКА ЦЕРЕМОНИЯ//DONATION CEREMONY


МЕЖДУНАРОДНА СКУЛПТУРНА СРЕЩА | FREEДОМ | INTERNATIONAL SCULPTURE MEETING | ВАРНА | CONTEMPO 7 | VARNA

МОРСКО КАЗИНО -ВАРНА // MORSKO CASINO - VARNA
*****
УЧАСТВАТ
- ГИРТС БУРВИС ЛАТВИЯ - ДОКОСВАНЕ, КАМЪК
- ПЬОТР БИЕС ПОЛША - FREEDOM , КАМЪК
- РАДОСЛАВ РАДЕВ БЪЛГАРИЯ
- ПЕТЪР МРАВИЛНИКОВ БЪЛГАРИЯ
ПО ПРОЕКТ ПЛАМЪК НА РАЯ ГЕОРГИЕВА /1978-2009/
- ЕМИЛ БАЧИЙСКИ БЪЛГАРИЯ - ВЪЛНА, ДЪРВО
- КОНРАД РИШ ГЕРМАНИЯ - ЧЕРНА РОЗА, ДЪРВО, МЕТАЛ
- НИКОЛАЙ НИНОВ БЪЛГАРИЯ - КОМПОЗИЦИЯ, ДЪРВО
- ПАОЛО ВИВИАН ИТАЛИЯ - ХОРИЗОНТАЛИ.ВЕРТИКАЛИ, ДЪРВО
- РУМЕН ДИМИТРОВ - ПОПА БЪЛГАРИЯ - ДЪЖД, ДЪРВО
- ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ- ЦУПИ БЪЛГАРИЯ - КОМПОЗИЦИЯ, ДЪРВО

ARTISTS:
- GIRTS BURVIS LATVIA - TOUCHES, STONE
- PIOTR BIES POLAND - FREEDOM, STONE
- RADOSLAV RADEV BULGARIA
- PETER MRAVILNIKOV BULGARIA
IN IMPLEMENTATION OF THE FLAME PROJECT BY RAYA GEORGIEVA (1978-2009)
- EMIL BACHIISKI BULGARIA - WAVE, WOOD
- KONRAD RISCH GERMANY - BLACK ROSE, WOOD, METAL
- NIKOLAY NINOV BULGARIA - COMPOSITION, WOOD
- PAOLO VIVIAN ITALY - HORIZONTALS.VERTICALS, WOOD
- RUMEN DIMITROV -POPA BULGARIA - RAIN, WOOD
- TZVETOSLAV HRISTOV - TZUPI BULGRAIA - COMPOSITION,WOOD

************************
СЪБИТИЕТО Е В ПРОГРАМАТА НА CONTEMPO - СЕДМО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
THE EVENT IS IN THE FRAME OF CONTEMPO - SEVENTH EDITION OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART FESTIVAL

АРТИСТИЧНИ ДИРЕКТОРИ // ARTISTIC DIRECTORS
ПАОЛО ВИВИАН ИТАЛИЯ // PAOLO VIVIAN ITALY
НИКОЛАЙ НИНОВ БЪЛГАРИЯ // NIKOLAY NINOV BULGARIA

ТВОРБИТЕ СЪЗДАДЕНИ ПО ВРЕМЕНА НА ФОРУМА ЩЕ БЪДАТ ДАРЕНИ НА ГРАД ВАРНА. THE ART WORKS CREATED DURING THE FORUM WILL BE DONAATED TO THE CITY OF VARNA.

*************
#CONTEMPO7 #VARNA
www.contempovarna.org
newsletter : www.contempo2015.blogspot.com
***************************
ОРГАНИЗИРА СЕ ОТ ФОНДАЦИЯ РАЯ ГЕОРГИЕВА
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД КУЛТУРА - ОБЩИНА ВАРНА
С ПАРТНЬОРСТВОТО И ПОДКРЕПАТА НА МОРСКА ГРАДИНА ЕАД, НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИЗКУСТВАТА Д ХРИСТОВ, СДРУЖЕНИЕ МОРСКО СИНЬО, СДРУЖЕНИЕ ВЪЗХОД ЗА ВАРНА, ТРЕЖЪР ООД, КРИАКТИВ ПР ИДР

****************************
СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ
****************************
ХРАНЕКСПОРТ
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ БАНК
ПРИМА ГАЗ
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ- РУСЕ
ДОБА ЕООД / ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМА ЩИЛ/
ДС ХОУМ
АДМИРАЛ
РЕШЕРШЕ БИОЛОЖИК
ОТО СИСТЕМИ
СТАРХ СТУДИО
АВИТЕСЯН
ГРАНД МОБИЛ
БЪЛГАРИЯ ЕЪР
АРТИН ВИЖЪН
ДЖИ ПИ ДЖИ
СТЕМАПРИНТ
ТОП ПРИНТ
ЕКО ТОЙ
ХОТЕЛ КАПИТОЛ
ХОТЕЛ МОДУС

****************************
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ
****************************
РАДИО ВАРНА
РАДИО ДАРИК
ВЕСТНИК НАРОДНО ДЕЛО
Е – ПОРТАЛ ПЕТЕЛ
ТЕЛЕВИЗИЯ ЧЕРНО МОРЕ
ВЕСТНИК ЧЕРНО МОРЕ
БНТ2
Е- ПОРТАЛ МОРЕТО НЕТ
Е- СПИСАНИЕ WHY 42
Е-СПИСАНИЕ ФОРМАЛНО
Е- ВЕСТНИК ВАРНА УТРЕ
СПИСАНИЕ ВИЖ ВАРНА
СПИСАНИЕ БЪЛГАРИЯ ОН ЕР
ВЕСТНИК ФОРУМ- РУСЕ
Е- СПИСАНИЕ АРТ НЮЗ БЮЛЕТИН

ZHIVKO DONCHEV | AIR AND WATER

07|05 - 12|05
Tereza Art Gallery
Воден 25 - Варна / 25 Voden st - Varna


ЖИВКО ДОНЧЕВ // ZHIVKO DONCHEV
ВЪЗДУХ И ВОДА // AIR AND WATER
светлинна инсталация //light installation

откриване// opening :
7 |05 - 20:00

contempo7
международен фестивал за съвременно изкуство// international contemporary art festival
www.contempovarna.org

2 May 2015

МЕЖДУНАРОДНА СКУЛПТУРНА СРЕЩА | INTERNATIONAL SCULPTURE MEETING

 


МЕЖДУНАРОДНА СКУЛПТУРНА СРЕЩА | FREEДОМ | INTERNATIONAL SCULPTURE MEETING


**********************
30 | 04 - 10 |05|2015 
ВАРНА | VARNA  

ЛОКАЦИЯ МОРСКО КАЗИНО -ВАРНА
LOCATION MORSKO CASINO - VARNA
 

***********************
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ // OFFICIAL OPENING AND PRESENTATION OF THE ARTISTS

3 |05 НЕДЕЛЯ // SUNDAY
19 :00 ОТКРИВАНЕ
19:30 SALSA AMOR DANCE PERFORMANCE
 

09|05 СЪБОТА | SATURDAY |18:00 
ИЗЛОЖБА НА НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ | EXHIBITION OF THE NEWLY CREATED WORKS
**************
УЧАСТНИЦИ:
ГИРТС БУРВИС ЛАТВИЯ - ПРОЕКТ ДОКОСВАНЕ, КАМЪК
ПЬОТР БИЕС ПОЛША - ПРОЕКТ FREEDOM , КАМЪК
РАДОСЛАВ РАДЕВ БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ ПЛАМЪК НА РАЯ ГЕОРГИЕВА /1978-2009/
ЕМИЛ БАЧИЙСКИ БЪЛГАРИЯ - ПРОЕКТ ВЪЛНА, ДЪРВО,МЕТАЛ
КОНРАД РИШ ГЕРМАНИЯ - ПРОЕКТ ЧЕРНА РОЗА, ДЪРВО,МЕТАЛ
НИКОЛАЙ НИНОВ БЪЛГАРИЯ - ПРОЕКТ КОМПОЗИЦИЯ, ДЪРВО
ПАОЛО ВИВИАН ИТАЛИЯ - ПРОЕКТ ХОРИЗОНТАЛИ -ВЕРТИКАЛИ, ДЪРВО
РУМЕН ДИМИТРОВ - ПОПА БЪЛГАРИЯ - ПРОЕКТ ДЪЖД, ДЪРВО
ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ- ЦУПИ БЪЛГАРИЯ - ПРОЕКТ КОМПОЗИЦИЯ, ДЪРВО

ARTISTS:
GIRTS BURVIS LATVIA - PROJECT TOUCHES, STONE
PIOTR BIES POLAND - PROJECT FREEDOM, STONE
RADOSLAV RADEV - FLAME PROJECT IN IMPLEMENTATION OF THE PROJECT OF RAYA GEORGIEVA (1978-2009)
EMIL BACHIISKI BULGARIA - PROJECT WAVE, WOOD, METAL
KONRAD RISCH GERMANY - PROJECT BLACK ROSE, WOOD, METAL
NIKOLAY NINOV BULGARIA - PROJECT COMPOSITION, WOOD
PAOLO VIVIAN ITALY - PROJECT HORIZONTALS.VERTICALS, WOOD
RUMEN DIMITROV -POPA BULGARIA, PROJECT RAIN, WOOD
TZVETOSLAV HRISTOV - TZUPI BULGRAIA - PROJECT COMPOSITION,WOOD

************************
СЪБИТИЕТО Е В ПРОГРАМАТА НА CONTEMPO - СЕДМО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
THE EVENT IS IN THE FRAME OF CONTEMPO - SEVENTH EDITION OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART FESTIVAL

АРТИСТИЧНИ ДИРЕКТОРИ // ARTISTIC DIRECTORS

ПАОЛО ВИВИАН ИТАЛИЯ // PAOLO VIVIAN ITALY
НИКОЛАЙ НИНОВ БЪЛГАРИЯ // NIKOLAY NINOV BULGARIA

#CONTEMPO7 #VARNA
www.contempovarna.org
newsletter : www.contempo2015.blogspot.com
***************************
ОРГАНИЗИРА СЕ ОТ ФОНДАЦИЯ РАЯ ГЕОРГИЕВА
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД КУЛТУРА - ОБЩИНА ВАРНА

С ПАРТНЬОРСТВОТО И ПОДКРЕПАТА НА МОРСКА ГРАДИНА ЕАД, НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИЗКУСТВАТА Д ХРИСТОВ, СДРУЖЕНИЕ МОРСКО СИНЬО, СДРУЖЕНИЕ ВЪЗХОД ЗА ВАРНА, ТРЕЖЪР ООД, КРИАКТИВ ПР ИДР

****************************
СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ
****************************
ХРАНЕКСПОРТ
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ БАНК
ПРИМА ГАЗ
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ- РУСЕ
ДОБА ЕООД / ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМА ЩИЛ/
ДС ХОУМ
АДМИРАЛ
РЕШЕРШЕ БИОЛОЖИК
ОТО СИСТЕМИ
СТАРХ СТУДИО
АВИТЕСЯН
ГРАНД МОБИЛ
БЪЛГАРИЯ ЕЪР
АРТИН ВИЖЪН
ДЖИ ПИ ДЖИ
СТЕМАПРИНТ
ТОП ПРИНТ
ЕКО ТОЙ
ХОТЕЛ КАПИТОЛ
ХОТЕЛ МОДУС

****************************
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ
****************************
РАДИО ВАРНА
РАДИО ДАРИК
ВЕСТНИК НАРОДНО ДЕЛО
Е – ПОРТАЛ ПЕТЕЛ
ТЕЛЕВИЗИЯ ЧЕРНО МОРЕ
ВЕСТНИК ЧЕРНО МОРЕ
БНТ2
Е- ПОРТАЛ МОРЕТО НЕТ
Е- СПИСАНИЕ WHY 42
Е-СПИСАНИЕ ФОРМАЛНО
Е- ВЕСТНИК ВАРНА УТРЕ
СПИСАНИЕ ВИЖ ВАРНА
СПИСАНИЕ БЪЛГАРИЯ ОН ЕР
ВЕСТНИК ФОРУМ- РУСЕ
Е- СПИСАНИЕ АРТ НЮЗ БЮЛЕТИН

1 May 2015

contempo7 : Lighting Tools | Ivaylo Hristov


1 |05 - 18 :00 ч
ГАЛЕРИЯ АРХИС | ARHIS GALLERY
БУЛ КНЯЗ БОРИС 67| ВАРНА  9000
67 KNYAZ BORIS | VARNA 9000

Lighting Tools
Изложба на Ивайло Христов | Exhibition by Ivaylo Hristov
повече за изложбата
Lighting Tools
Серия светещи обекти и рисунки.

Инструментите са „оръдие на труда“... но не съвсем. 
Проектът Lighting Tools показва един различен поглед върху предметите/инструментите от ежедневието. Обикновено са възприемани, като средство за увеличаване на благата чрез труд, по примера на широко разпространените текстове от миналото. Днес очевидно подобни тези са недостатъчни.
Чрез Lighting Tools се поставя въпроса за възможността обекта, да бъде мислен извън обичайната представа за „държан-в-ръка”, като „полезен“ и „функционален“. Самите Светещи инструменти физически е трудно, да бъдат задържани дълго време, което фактически ни извежда от тяхната утилитарност.
Във времето в което живеем, човешкото присъствие и трудово усилие отстъпват място на автономното действие на усъвършенствани механизми, което задава някои съществени въпроси по отношение на битието. Проектът Lighting Tools връща фокуса към първичните прости уреди, присъщи за обичайната трудова дейност, превръщайки ги във физически неизползваеми. Целта е, да открие допълнителен дискурс във възприятието за инструментите и екипировката, като универсален инструментариум.

Изложбата Lighting Tools представя авторски работи от последните 2 години.

*****

„Очевидно е, че Ивайло Христов е от авторите, които са склонни упорито да търсят философска мотивация на това, което създават. Така в неговите текстове далеч неслучайно се прокрадва въпрос от типа: „Как биха могли да бъдат мислени обектите извън обичайната представа за „полезни“.

Авторът говори за не-инструменти. Те са светещи и невъзможни за употреба, защото парят. Те подчертано са изкуство, а онези, от които ме болят ръцете, са „живот“, някаква възможна и случила ми се „реалност“.
Инструментите не са само полезни и Ивайло е прав за това. Те са жизнено важни аксесоари за една огромна част от населението на земята. И затова той има пълното основание да ги деутилизира, да ги направи едва ли не декоративни, да ги покаже в състояние, което е по-близо да възприятието на бижутерийна витрина, отколкото на обект, свързан с всички съмнително приятни „екстри“, съпровождащи  физическото усилие. Впрочем мястото – едно от знаковите подземия в нашата столица, е повече от подходящо. Инструментите са концепция и средство за изход.“
Свилен Стефанов

****************
more about 

LIGHTING TOOLS
Tools are ‘instruments of production’ ..
..but not completely.
Lighting tools comprise a couple of possible interpretations of practical objects of daily life. The project Lighting Tools puts out the perception of the tools per se – thought out of the notion for ‘held in handgrip’. The works are based on some contemporary object-orientated philosophical texts.
Usually ‘tools’ are perceived as labour instruments and means for accumulation of goods, as implied by the wide works of the past. Today such implications are extremely obsolete and insufficient, and value is more likely forged.
Lighting tools raise the question for the possibility the object/tool to be perceived out of the usual prerequisite of utility and functionality. The object, separated of its subjective association, lightens its essence to an impossible new substance for the person. Whether we call them untouchables, sacred, super tools or fetishes, their turning into im-possible opens a new perspective.
The lighting tools cannot be held in hand for long, which physically denies their utility.
The removal of human presence calls the perception of independently existing objects. The tools can independently execute an impact and transformation of reality.
Today the human presence and effort steps back in front of autonomous action of advanced mechanisms, which raises essential questions about being.
The project Lighting tools turns the focus back to the primal simple tools, indicative for labour activity, making them unusable. The aim is to find an additional discourse in the perception of tools and equipment as a united instrumentarium.
Ivaylo Hristov

http://hiivaylohristov.wix.com/engl