8 May 2015

FREEDOM | EXHIBITION| МЕЖДУНАРОДНА СКУЛПТУРНА СРЕЩА

09|05 СЪБОТА | SATURDAY |18:00

ИЗЛОЖБА НА НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ | EXHIBITION OF THE NEWLY CREATED WORKS
ДАРИТЕЛСКА ЦЕРЕМОНИЯ//DONATION CEREMONY


МЕЖДУНАРОДНА СКУЛПТУРНА СРЕЩА | FREEДОМ | INTERNATIONAL SCULPTURE MEETING | ВАРНА | CONTEMPO 7 | VARNA

МОРСКО КАЗИНО -ВАРНА // MORSKO CASINO - VARNA
*****
УЧАСТВАТ
- ГИРТС БУРВИС ЛАТВИЯ - ДОКОСВАНЕ, КАМЪК
- ПЬОТР БИЕС ПОЛША - FREEDOM , КАМЪК
- РАДОСЛАВ РАДЕВ БЪЛГАРИЯ
- ПЕТЪР МРАВИЛНИКОВ БЪЛГАРИЯ
ПО ПРОЕКТ ПЛАМЪК НА РАЯ ГЕОРГИЕВА /1978-2009/
- ЕМИЛ БАЧИЙСКИ БЪЛГАРИЯ - ВЪЛНА, ДЪРВО
- КОНРАД РИШ ГЕРМАНИЯ - ЧЕРНА РОЗА, ДЪРВО, МЕТАЛ
- НИКОЛАЙ НИНОВ БЪЛГАРИЯ - КОМПОЗИЦИЯ, ДЪРВО
- ПАОЛО ВИВИАН ИТАЛИЯ - ХОРИЗОНТАЛИ.ВЕРТИКАЛИ, ДЪРВО
- РУМЕН ДИМИТРОВ - ПОПА БЪЛГАРИЯ - ДЪЖД, ДЪРВО
- ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ- ЦУПИ БЪЛГАРИЯ - КОМПОЗИЦИЯ, ДЪРВО

ARTISTS:
- GIRTS BURVIS LATVIA - TOUCHES, STONE
- PIOTR BIES POLAND - FREEDOM, STONE
- RADOSLAV RADEV BULGARIA
- PETER MRAVILNIKOV BULGARIA
IN IMPLEMENTATION OF THE FLAME PROJECT BY RAYA GEORGIEVA (1978-2009)
- EMIL BACHIISKI BULGARIA - WAVE, WOOD
- KONRAD RISCH GERMANY - BLACK ROSE, WOOD, METAL
- NIKOLAY NINOV BULGARIA - COMPOSITION, WOOD
- PAOLO VIVIAN ITALY - HORIZONTALS.VERTICALS, WOOD
- RUMEN DIMITROV -POPA BULGARIA - RAIN, WOOD
- TZVETOSLAV HRISTOV - TZUPI BULGRAIA - COMPOSITION,WOOD

************************
СЪБИТИЕТО Е В ПРОГРАМАТА НА CONTEMPO - СЕДМО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
THE EVENT IS IN THE FRAME OF CONTEMPO - SEVENTH EDITION OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART FESTIVAL

АРТИСТИЧНИ ДИРЕКТОРИ // ARTISTIC DIRECTORS
ПАОЛО ВИВИАН ИТАЛИЯ // PAOLO VIVIAN ITALY
НИКОЛАЙ НИНОВ БЪЛГАРИЯ // NIKOLAY NINOV BULGARIA

ТВОРБИТЕ СЪЗДАДЕНИ ПО ВРЕМЕНА НА ФОРУМА ЩЕ БЪДАТ ДАРЕНИ НА ГРАД ВАРНА. THE ART WORKS CREATED DURING THE FORUM WILL BE DONAATED TO THE CITY OF VARNA.

*************
#CONTEMPO7 #VARNA
www.contempovarna.org
newsletter : www.contempo2015.blogspot.com
***************************
ОРГАНИЗИРА СЕ ОТ ФОНДАЦИЯ РАЯ ГЕОРГИЕВА
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД КУЛТУРА - ОБЩИНА ВАРНА
С ПАРТНЬОРСТВОТО И ПОДКРЕПАТА НА МОРСКА ГРАДИНА ЕАД, НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИЗКУСТВАТА Д ХРИСТОВ, СДРУЖЕНИЕ МОРСКО СИНЬО, СДРУЖЕНИЕ ВЪЗХОД ЗА ВАРНА, ТРЕЖЪР ООД, КРИАКТИВ ПР ИДР

****************************
СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ
****************************
ХРАНЕКСПОРТ
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ БАНК
ПРИМА ГАЗ
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ- РУСЕ
ДОБА ЕООД / ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМА ЩИЛ/
ДС ХОУМ
АДМИРАЛ
РЕШЕРШЕ БИОЛОЖИК
ОТО СИСТЕМИ
СТАРХ СТУДИО
АВИТЕСЯН
ГРАНД МОБИЛ
БЪЛГАРИЯ ЕЪР
АРТИН ВИЖЪН
ДЖИ ПИ ДЖИ
СТЕМАПРИНТ
ТОП ПРИНТ
ЕКО ТОЙ
ХОТЕЛ КАПИТОЛ
ХОТЕЛ МОДУС

****************************
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ
****************************
РАДИО ВАРНА
РАДИО ДАРИК
ВЕСТНИК НАРОДНО ДЕЛО
Е – ПОРТАЛ ПЕТЕЛ
ТЕЛЕВИЗИЯ ЧЕРНО МОРЕ
ВЕСТНИК ЧЕРНО МОРЕ
БНТ2
Е- ПОРТАЛ МОРЕТО НЕТ
Е- СПИСАНИЕ WHY 42
Е-СПИСАНИЕ ФОРМАЛНО
Е- ВЕСТНИК ВАРНА УТРЕ
СПИСАНИЕ ВИЖ ВАРНА
СПИСАНИЕ БЪЛГАРИЯ ОН ЕР
ВЕСТНИК ФОРУМ- РУСЕ
Е- СПИСАНИЕ АРТ НЮЗ БЮЛЕТИН

ZHIVKO DONCHEV | AIR AND WATER

07|05 - 12|05
Tereza Art Gallery
Воден 25 - Варна / 25 Voden st - Varna


ЖИВКО ДОНЧЕВ // ZHIVKO DONCHEV
ВЪЗДУХ И ВОДА // AIR AND WATER
светлинна инсталация //light installation

откриване// opening :
7 |05 - 20:00

contempo7
международен фестивал за съвременно изкуство// international contemporary art festival
www.contempovarna.org

2 May 2015

МЕЖДУНАРОДНА СКУЛПТУРНА СРЕЩА | INTERNATIONAL SCULPTURE MEETING

 


МЕЖДУНАРОДНА СКУЛПТУРНА СРЕЩА | FREEДОМ | INTERNATIONAL SCULPTURE MEETING


**********************
30 | 04 - 10 |05|2015 
ВАРНА | VARNA  

ЛОКАЦИЯ МОРСКО КАЗИНО -ВАРНА
LOCATION MORSKO CASINO - VARNA
 

***********************
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ // OFFICIAL OPENING AND PRESENTATION OF THE ARTISTS

3 |05 НЕДЕЛЯ // SUNDAY
19 :00 ОТКРИВАНЕ
19:30 SALSA AMOR DANCE PERFORMANCE
 

09|05 СЪБОТА | SATURDAY |18:00 
ИЗЛОЖБА НА НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ | EXHIBITION OF THE NEWLY CREATED WORKS
**************
УЧАСТНИЦИ:
ГИРТС БУРВИС ЛАТВИЯ - ПРОЕКТ ДОКОСВАНЕ, КАМЪК
ПЬОТР БИЕС ПОЛША - ПРОЕКТ FREEDOM , КАМЪК
РАДОСЛАВ РАДЕВ БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ ПЛАМЪК НА РАЯ ГЕОРГИЕВА /1978-2009/
ЕМИЛ БАЧИЙСКИ БЪЛГАРИЯ - ПРОЕКТ ВЪЛНА, ДЪРВО,МЕТАЛ
КОНРАД РИШ ГЕРМАНИЯ - ПРОЕКТ ЧЕРНА РОЗА, ДЪРВО,МЕТАЛ
НИКОЛАЙ НИНОВ БЪЛГАРИЯ - ПРОЕКТ КОМПОЗИЦИЯ, ДЪРВО
ПАОЛО ВИВИАН ИТАЛИЯ - ПРОЕКТ ХОРИЗОНТАЛИ -ВЕРТИКАЛИ, ДЪРВО
РУМЕН ДИМИТРОВ - ПОПА БЪЛГАРИЯ - ПРОЕКТ ДЪЖД, ДЪРВО
ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ- ЦУПИ БЪЛГАРИЯ - ПРОЕКТ КОМПОЗИЦИЯ, ДЪРВО

ARTISTS:
GIRTS BURVIS LATVIA - PROJECT TOUCHES, STONE
PIOTR BIES POLAND - PROJECT FREEDOM, STONE
RADOSLAV RADEV - FLAME PROJECT IN IMPLEMENTATION OF THE PROJECT OF RAYA GEORGIEVA (1978-2009)
EMIL BACHIISKI BULGARIA - PROJECT WAVE, WOOD, METAL
KONRAD RISCH GERMANY - PROJECT BLACK ROSE, WOOD, METAL
NIKOLAY NINOV BULGARIA - PROJECT COMPOSITION, WOOD
PAOLO VIVIAN ITALY - PROJECT HORIZONTALS.VERTICALS, WOOD
RUMEN DIMITROV -POPA BULGARIA, PROJECT RAIN, WOOD
TZVETOSLAV HRISTOV - TZUPI BULGRAIA - PROJECT COMPOSITION,WOOD

************************
СЪБИТИЕТО Е В ПРОГРАМАТА НА CONTEMPO - СЕДМО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
THE EVENT IS IN THE FRAME OF CONTEMPO - SEVENTH EDITION OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART FESTIVAL

АРТИСТИЧНИ ДИРЕКТОРИ // ARTISTIC DIRECTORS

ПАОЛО ВИВИАН ИТАЛИЯ // PAOLO VIVIAN ITALY
НИКОЛАЙ НИНОВ БЪЛГАРИЯ // NIKOLAY NINOV BULGARIA

#CONTEMPO7 #VARNA
www.contempovarna.org
newsletter : www.contempo2015.blogspot.com
***************************
ОРГАНИЗИРА СЕ ОТ ФОНДАЦИЯ РАЯ ГЕОРГИЕВА
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД КУЛТУРА - ОБЩИНА ВАРНА

С ПАРТНЬОРСТВОТО И ПОДКРЕПАТА НА МОРСКА ГРАДИНА ЕАД, НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИЗКУСТВАТА Д ХРИСТОВ, СДРУЖЕНИЕ МОРСКО СИНЬО, СДРУЖЕНИЕ ВЪЗХОД ЗА ВАРНА, ТРЕЖЪР ООД, КРИАКТИВ ПР ИДР

****************************
СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ
****************************
ХРАНЕКСПОРТ
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ БАНК
ПРИМА ГАЗ
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ- РУСЕ
ДОБА ЕООД / ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМА ЩИЛ/
ДС ХОУМ
АДМИРАЛ
РЕШЕРШЕ БИОЛОЖИК
ОТО СИСТЕМИ
СТАРХ СТУДИО
АВИТЕСЯН
ГРАНД МОБИЛ
БЪЛГАРИЯ ЕЪР
АРТИН ВИЖЪН
ДЖИ ПИ ДЖИ
СТЕМАПРИНТ
ТОП ПРИНТ
ЕКО ТОЙ
ХОТЕЛ КАПИТОЛ
ХОТЕЛ МОДУС

****************************
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ
****************************
РАДИО ВАРНА
РАДИО ДАРИК
ВЕСТНИК НАРОДНО ДЕЛО
Е – ПОРТАЛ ПЕТЕЛ
ТЕЛЕВИЗИЯ ЧЕРНО МОРЕ
ВЕСТНИК ЧЕРНО МОРЕ
БНТ2
Е- ПОРТАЛ МОРЕТО НЕТ
Е- СПИСАНИЕ WHY 42
Е-СПИСАНИЕ ФОРМАЛНО
Е- ВЕСТНИК ВАРНА УТРЕ
СПИСАНИЕ ВИЖ ВАРНА
СПИСАНИЕ БЪЛГАРИЯ ОН ЕР
ВЕСТНИК ФОРУМ- РУСЕ
Е- СПИСАНИЕ АРТ НЮЗ БЮЛЕТИН

1 May 2015

contempo7 : Lighting Tools | Ivaylo Hristov


1 |05 - 18 :00 ч
ГАЛЕРИЯ АРХИС | ARHIS GALLERY
БУЛ КНЯЗ БОРИС 67| ВАРНА  9000
67 KNYAZ BORIS | VARNA 9000

Lighting Tools
Изложба на Ивайло Христов | Exhibition by Ivaylo Hristov
повече за изложбата
Lighting Tools
Серия светещи обекти и рисунки.

Инструментите са „оръдие на труда“... но не съвсем. 
Проектът Lighting Tools показва един различен поглед върху предметите/инструментите от ежедневието. Обикновено са възприемани, като средство за увеличаване на благата чрез труд, по примера на широко разпространените текстове от миналото. Днес очевидно подобни тези са недостатъчни.
Чрез Lighting Tools се поставя въпроса за възможността обекта, да бъде мислен извън обичайната представа за „държан-в-ръка”, като „полезен“ и „функционален“. Самите Светещи инструменти физически е трудно, да бъдат задържани дълго време, което фактически ни извежда от тяхната утилитарност.
Във времето в което живеем, човешкото присъствие и трудово усилие отстъпват място на автономното действие на усъвършенствани механизми, което задава някои съществени въпроси по отношение на битието. Проектът Lighting Tools връща фокуса към първичните прости уреди, присъщи за обичайната трудова дейност, превръщайки ги във физически неизползваеми. Целта е, да открие допълнителен дискурс във възприятието за инструментите и екипировката, като универсален инструментариум.

Изложбата Lighting Tools представя авторски работи от последните 2 години.

*****

„Очевидно е, че Ивайло Христов е от авторите, които са склонни упорито да търсят философска мотивация на това, което създават. Така в неговите текстове далеч неслучайно се прокрадва въпрос от типа: „Как биха могли да бъдат мислени обектите извън обичайната представа за „полезни“.

Авторът говори за не-инструменти. Те са светещи и невъзможни за употреба, защото парят. Те подчертано са изкуство, а онези, от които ме болят ръцете, са „живот“, някаква възможна и случила ми се „реалност“.
Инструментите не са само полезни и Ивайло е прав за това. Те са жизнено важни аксесоари за една огромна част от населението на земята. И затова той има пълното основание да ги деутилизира, да ги направи едва ли не декоративни, да ги покаже в състояние, което е по-близо да възприятието на бижутерийна витрина, отколкото на обект, свързан с всички съмнително приятни „екстри“, съпровождащи  физическото усилие. Впрочем мястото – едно от знаковите подземия в нашата столица, е повече от подходящо. Инструментите са концепция и средство за изход.“
Свилен Стефанов

****************
more about 

LIGHTING TOOLS
Tools are ‘instruments of production’ ..
..but not completely.
Lighting tools comprise a couple of possible interpretations of practical objects of daily life. The project Lighting Tools puts out the perception of the tools per se – thought out of the notion for ‘held in handgrip’. The works are based on some contemporary object-orientated philosophical texts.
Usually ‘tools’ are perceived as labour instruments and means for accumulation of goods, as implied by the wide works of the past. Today such implications are extremely obsolete and insufficient, and value is more likely forged.
Lighting tools raise the question for the possibility the object/tool to be perceived out of the usual prerequisite of utility and functionality. The object, separated of its subjective association, lightens its essence to an impossible new substance for the person. Whether we call them untouchables, sacred, super tools or fetishes, their turning into im-possible opens a new perspective.
The lighting tools cannot be held in hand for long, which physically denies their utility.
The removal of human presence calls the perception of independently existing objects. The tools can independently execute an impact and transformation of reality.
Today the human presence and effort steps back in front of autonomous action of advanced mechanisms, which raises essential questions about being.
The project Lighting tools turns the focus back to the primal simple tools, indicative for labour activity, making them unusable. The aim is to find an additional discourse in the perception of tools and equipment as a united instrumentarium.
Ivaylo Hristov

http://hiivaylohristov.wix.com/engl

27 Apr 2015

фабиан оловсон (швеция ) | fabian olovson (sweden)

27|04 -  8|05   
галерия „морско синьо” аксаков 39 / sea blue gallery -  39 aksakov st


фабиан оловсон (швеция ) - II диаграма на ритъма  – дигитални рисунки //// fabian olovson (sweden) - 2nd diagram of rhythm - digital drawing   
откриване/ opening: 27| 04  – 18: 00

концепция / conceptII-ра диаграма на ритъма
 В тези рисунки аз  изследвам различни ритмични структури. Мисля, че можем  да намерим ритъм във всичко. И това е нещо, което е важно за мен  и е свързано с мен като като  художник. Дали заради  изграждането на моите скулптури или в темпото в което моето тяло се движи дакато ги създавам.И това може да е канализирано в три различни линии и да прилича на музика  или естетика. Тези рисунки изпълняват тази задача за мен, като каталогизират различните пътища за работа с абстрактните скулптури и инсталации.

2d diagram of rhythm
 In this drawing I investigate different rhythmic structures. I think that you can find a rhythm in everything. And this is something that is important for me to relate to as an artist. if it is thru the construction of my sculptures or in what tempo my body moves when I build the sculpture. and that it can be canalized three different forms like in music or aesthetic. This drawing fills the purpose for me to catalogsize my different ways to work with abstract sculptures and installations
повече за артиста  тук / see more about the artist here 

25 Apr 2015

on the air: contempo 7


CONTEMPO 7 |   VARNA

VII международен фестивал  на съвременното изкуство  | VII international contemporary art festival  

градска художествена галерия | л.каравелов 1 | варна
city art gallery | 1 karavelov  st | varna
26|04 - 4|05

димитър димов & лора аза (българия/ франция)
dimitri dimov & lora azza (bulgaria /france)
метаморфози - обекти. инсталация. пърформанс
metamorphoses - objects. installations. performance

линда - емили ал - гюсеин (швеция)
linda emily al - ghussein (sweden)
can i go out and hunt tonight?
инсталация. рисунки - installation. drawings

фрина лазаро - frina lazaro
в търсене на универсалният код за красота - обекти
in pursuit of the universal code for beauty - objects

откриване | opening      26| 04  -  18:00
-=-=-=-=-soon more

24 Apr 2015

програма | contempo 7 | program


///////////////////////////////////////
програма | contempo 7 | program | варна 28 |04 - 10 |05|2015  varna
7-мо издание на международния фестивал за съвременно изкуство |  7th edition of international contemporary art festival | varna
 //////////////////////////////////////
22 |04    4 |05   
градска художествена галериял каравелов 1 //  city art gallery – 1 karavelov st


(не)познати лица  
альоша кафеджийски |андрей николов|асен попов|валентин старчев|васка емануилова| веселин начев | владимир гиновски | жеко арнаудов|иван лазаров|иван ковачев |кирил тодоров | мария начева | христо боев христо илиев | христо йорданов 
колекция скулптурни портрети и бюстове-  непоказвани творби от фонда на гхг „б.георгиев”| образователен  модул

(un) known faces
aliosha kafedziiski |andrey nikolov |ässen popov| valentine starchev|vaska emanuilova| vesselin nachev| vladimir ginovski| zheko arnaudov| ivan lazarov| ivan kovachev| kiril kovachev| kiril todorov|  maria nacheva| hristo boev| hristo iliev| hristo yordanov
collection sculptural portraits and busts, not shown works by the city art gallery fund | educational module

26 |04 - 4 |05
градска художествена галерия  - л.калавелов 1 //city art gallery –  1 karavelov st|  откриване /opening: 26 |04 – 18 :00

димитър димов & лора азза (българия /франция)//dimitri dimov & lora azza (bulgaria/france)

метаморфози  – обекти, инсталация //metamorphoses – objects, installations

pinched!- инсталация - пърформанс // pinched!- installation -performance
линда-емили ал-хюсеин (швеция)linda emily al-ghussein ( sweden)

can i go out and hunt tonight? - инсталация , рисунки/ installation,drawing 
фрина лазароfrina lazaro
в търсене на универсалния код за красота - обекти / in pursiut of the universal code for beauty - objects 

27|04 -  8|05   
галерия „морско синьо” аксаков 39 / sea blue gallery -  39 aksakov st
откриване/ opening: 27| 04  – 18: 00
фабиан оловсон (швеция ) / fabian olovson (sweden)
II диаграма на ритъма  – дигитални рисунки/ 2nd diagram of rhythm - digital drawing  


28|04 – 10|06  
галерия буларт – шипка 22 // bulart gallery – 22 shipka  
откриване/opening:  28 |04 – 19:00
представяне на постоянната колекция на фондация рая георгиева/ presentation permament collection of raya georgieva foundation

28 |04 – 10|05 радио варна, стъклен куб приморски 22 // radio varna, glass cube – 22 primorski  
откриване / opening: 28 |04  - 20: 00
малкото е повече - светлинни обекти - куратор кремена цанкова - участват възпитаници на технически университет - варна.катедра промишлен дизайн
less is more - light objects  installation - curator kremena tsankova

participate a students of the industrial design department.technical university - varna


 29 |04 – 10 |05 галерия „графит” -  княз борис 65 // graffit gallery – 65 knyaz boris blv
откриване // opening: 29 |04 – 19:00
пластове и траектории -   представителна изложба на варненски скулптури -  скулптура, обекти, инсталации и документация   
layers and trajectoriescollective exhibition of varna`s sculptors – sculpture, installation, objects ,documentation

30|04  - 30 |05 галерия „папийон” - драгоман 12 // papillon  gallery – 12 dragoman st   
откриване/ opening: 30 |04  - 19 : 00
христо христов - скулптура, живопис/ hristo hristov - sculpture, painting

1 - 10 |05  галерия архис – княз борис 57 // arhis  gallery –  57 knyaz boris 57 |
откриване/opening : 1 |05- 18 :00
ивайло христов  - lighting tools обекти , инсталация // ivaylo hristov  - lighting tools – objects, installation 
 
4 – 20|05 галерия осем – шкорпил 8 // 8 gallery  -  8 shkorpil  st 

откриване /opening: 4| 05 – 18 : 00

венцислав марков, христина цонкова - линия и форма - скулптура, рисунки // ventsislav  markov, hristina tsonkova - line and form -  sculpture, drawings

5 -15|05  мол варна    варненчик 186 // mall varna – 186 varnenchik
откриване /opening: 05|04 – 18 :00
фрина лазаро - в търсене на универсалния код за красота - обекти , инсталация frina lazaro - find the beauty code objects, installation   

07 -14|05  галерия „тереза” – воден 13 // tereza art gallery – 13 voden
откриване/ opening : 7|05 - 20 :00
живко дончев - въздух и вода - светлинна инсталация // zhivko donchev - air and water - light installation 

contempo music&dance events / в прогрес/
морско казино / morsko casino

салса aмор /salsa amor - 3|05  19 :00 – 21:00

аржентинско танго вечер /argentine tango night - 6|05  19:00 – 21:00

dj джем сешън парти / dj & jam session parties

клуб бейс  - кн батемберг 41/ base clus – 41 batemberg

клуб ментол  - южен плаж/ menthol club – south beach

кубо бар южен плаж / cubo bar – south beach
следете страницата във фейсбук: www.facebook.com/contempo.varna
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

международна скулптурна среща//  international sculpture meeting 
freeдом |   морско казино // morsko casino | варна | 30 |04 - 10 |05 |  varna

30|04   -  16: 00
отваряне  ателиета скулптура камък// opening stone sculpture studios

пьотр биес- полша - проект freedom // piotr bies – poland – freedom project

гиртс бурвис –латвия- проект докосване // girts burvis latviatouches project

радослав радев - българия - проект на рая георгиева (1978- 2009)  пламък radoslav radev - bulgaria - in implementation of the project by raya georgieva (1978-2009) – flame project 

2 |05  - 3|05
уъркшоп каменна скулптура със студенти /workshop stone sculpture with students

3|05  19:00
официално откриване и представяне на участниците в международната скулптурна среща, коктейл// official opening and presentation of artists in international sculpture  meeting

salsa amor – танцов пърформанс - dance performance


4 |05   11 : 00
отваряне ателиета скулптура дърво//opening and presentation wooden sculpture studios

паоло вивиан  - италия – проект вертикали хоризонтали // paolo vivianitaly – verticals.horizontals project

конрад риш – германия – проект черна роза// konrad risch  - germanyblack rose project

николай нинов – проект композиция// nikolay ninovcomposition project

емил бачийски – проект  композиция // emil bachiiskicomposition project

цветослав христов -  проект  композиция//tzvetoslav hristovtzupicomposition project

румен димитров попа- проект дъжд //rumen dimitrov- popa -  rain project
 
5 |05 - 7|05
уоркшоп  скулптура в камък и дърво  // workshop in stone and wooden sculpture

уоркшоп  “recycling” /workshop "recycling"

9|05 морско казино /morsko casino  18 : 00

изложба и официално представяне на новосъздадените монументални  произведения в камък и дърво // exhibition and the official presentation of the newly created monumental works in stone and wood // връчване на дипломи за участие


9|05 – радио варна, артсалон / / radio varna art salon – 20:00

коктейл contempo  артисти , организатори и партньори / вход с покани/

contempo cocktail artists , organizers and partners / only by invitations /

съпъстваща програма | collateral program
30 |04- 10|05 срещи – разговори с участниците // artists talks
полско държавно училище /polish shcool

среща-разговор и представяне на полския художник пьотр биес, съвместно с полско културно дружество / artist talk with piotr bies, poland collaboration with polish cultural association

клуб бейс

- презентация, гирс бурвис, латвия /presentationgirts burvis , latvia

- презентация, конрад риш, германия/presentation, konrad risch, germany

- презентация,  паоло вивиан, италия/presentation paolo vivian, italy

морско казино

- представяне на проект на  рая георгиева / project presentation of raya georgieva

- презентация - радослав радев/ presentation radoslav radev

- презентация- румен димитров - попа/ presentation rumen dimitrov-popa

- презентация- николай нинов /presentation nikolay ninov

- презентация-  емил бачийски /presentation emil bachiiski

-презентация - цветослав христов -цупи /presentation tzvetoslav hristov-tzupi

contempo music&dance events
морско казино / morsko casino

салса aмор /salsa amor - 3|05  19 :00 – 21:00

аржентинско танго вечер /argentine tango night - 6|05  19:00 – 21:00


contempo video // video screening
02| 05 - 10|05

морско казино //morsko casino

five -  международна видеоарт селекция //international videoart selection

галерия архис  // arhis gallery

видео арт скрийнинг творби от  германия, португалия, швеция, италия//videoscreening curators selection germany, portugal, sweeden , italy

буларт галерия // bulart gallery

видео скрининг, кураторска селекция  на видео арт творби от  германия, португалия, швеция, италия//video screening , curators selection germany,
portugal, sweeden, italy

//////////////////////////////////////////////////////////////
contempo 7  се реализира по идея на художничката рая георгиева (1978-2009) и  се организира от 2009 от фондация рая георгиева с подкрепата и партньорството на варненските частни галерии, държавни и общински културни институции, бизнес структури с интереси и отношение към изкуството, културни оператори, нпо, творци, общественици и медии. contempo 7 се подпомага финансово от фонд култура към община варна.
спонсори на фестивала: хранекспорт,сосиете женерал-експресбанк, примагаз, пристанище варна, скални материали -русе, дс-хоум, доба еоод, авитесян, адмирал, българия ер, ото системи, старх студио, трежър оод, гранд мобил, хотел модус, хотел капитол, биоложик решерше, топ принт, стема принт, креактив пр, добо арт и др.

contempo 7 realizes the idea of ​​the artist raya georgieva (1978-2009) ; since 2009 it is organized by raya georgieva foundation with the partnership  of Varna private galleries, state and municipal cultural institutions, business structure  with interests and respect to art, cultural operators, ngo organizations,cultural operators, artists, public figures and media.

contempo 7 is supported financially by the fund kultura of the municipality of varna.

sponsors of the contempo7 : hranexport, societe generale expressbank, primagas, port varna,skalni materiali - rousse , ds-home, primagas, admiral , avitesyan , bulgaria air, oto systems, treausure, grand mobility, hotel mode, hotel capitol, biolozhik recherche archipelago, top print, print management solution, kreaktiv pr, dobo art and more.

///////////////////////////////////////////
stay tuned for more detailed info.it`s coming soon
////////////////
contempo 7 контакти / contacts :
phone : (+ 359 ) 0887 244 882 
info@contempovarna.org | dorabulart@gmail.com 
адрес за кореспонденция/ postal address :
варна- шипка 22 | 22 shipka st- varna 9000 bg